Shuhei Yoshida

Sony wants feedback and requests on PS4 features

Sony’s Shuhei Yoshida has shown fans another way to direct PlayStation 4 feature feedback and requests.

Shuhei Yoshida headlines

Page 1

Shuhei Yoshida Latest