Kazuma Kiryu

Yakuza’s Kazuma Kiryu playable in Binary Domain’s multiplayer

Kazuma Kiryu of Sega’s Yakuza series will be a playable multiplayer character in Binary Domain.

Kazuma Kiryu headlines