Shuhei Yoshida

Watch Sony’s Shuhei Yoshida eat a very hot pepper

Executive swaps Nuclear Throne PS4 release date for a cup of milk.

Shuhei Yoshida headlines

Page 1

Shuhei Yoshida Latest