Sections

Budokai 2

Dragon Ball Z Budokai HD Collection – Nacmo explains Budokai 2′s omission

Dragon Ball Z Budokai HD Collection contains the first and third games in the Budokai series, but it’s missing the second game in the series. This is for a good reason, according to Namco Bandai.

3

Budokai 2 headlines

Budokai 2 Latest